Pierwsza wzmianka o Piekarach pochodzi z 1253 roku. Pierwotnie osada była nazywana Zwierzów i Pecare. Do 1934 nazwa Wielkie Piekary (lub Piekary Wielkie); 1 kwietnia 1934 Wielkie Piekary połączono z Szarlejem w gminę Szarlej-Wielkie Piekary, po czym 3 września 1935 nazwę zmieniono na Piekary Śląskie.

Dzieje nazwy i herbu miasta Piekary Śląskie

Po raz pierwszy nazwa „Pecare” została wymieniona w dokumencie biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, datowanym na 2 X 1277 r. Dokument wspominał o utworzeniu nowej parafii z siedzibą w Kamieniu (obejmującej w znacznej części obszar dzisiejszych Piekar). Dwa dni później wystawiono inny dokument, gdzie nazwę miejscowości podaje się już jako „Pekare”.

Czytaj dalej

Kopiec Wyzwolenia

Kopiec jest jednym z symboli Piekar Śląskich. Dziś jednak często przejeżdżamy koło niego obojętnie, czasami zatrzymamy się dla podziwiania pięknej panoramy. Znają go wszyscy, ale niewielu tak naprawdę ludzi wie, jak ogromnym wysiłkiem został wzniesiony, jak wiele ludzkiej pracy i wysiłku kosztował każdy metr jego budowy, jak wiele polskich tragedii, krwi i łez w sobie zawiera.

Czytaj dalej

Życie i działalność księdza Jana Ficka

Jan Alojzy Nepomucen Ficek (oryginalna pisownia nazwiska Fietzek) urodził się 9 V 1790 r. w Dobrzeniu Wielkim, w rodzinie drobnych rolników. Jego rodzicami byli Józef i Maria z domu Pampuch. W rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w szkole elementarnej, którą kontynuował w Strzeleczkach, w powiecie prudnickim.

Czytaj dalej

Piekary Śląskie miastem fortyfikacji

Na terenie Piekar Śląskich znajduje się jeden z najciekawszych i najstarszych odcinków Obszaru Warownego „Śląsk” (w dalszej części tekstu używamy skrótu OWŚ). Terminem tym określamy linię stałych fortyfikacji, budowaną na granicy polskiej części Śląska w latach 30. XX w.

Czytaj dalej

„Górnośląski Lipsk” – tradycje wydawnicze Piekar Śląskich

Dla mieszkańców Śląska poszukiwanie polskiego słowa pisanego stało się szczególnie istotne w momencie, gdy Śląsk przeszedł pod panowanie pruskie, a Rzeczpospolita Szlachecka zakończyła swój samodzielny byt państwowy. Pamiętano o polskich korzeniach i szukano polskiego słowa, jednak władze pruskie nie zezwalały na druk polskich książek i czasopism.

Czytaj dalej

Wawrzyniec Hajda – „Śląski Wernyhora”

Był jedną z najciekawszych postaci w historii Piekar Śląskich. Urodził się w 1844 r. w Bobrownikach, które dzisiaj są częścią Tarnowskich Gór. Jako dziecko uwielbiał literaturę polskich romantyków. Niestety los potraktował go bardzo okrutnie.

Czytaj dalej