Piekary Śląskie – miasto bogate swą religijną, górniczą i kulturalną tradycją,

Piekary Śląskie – najważniejszy na Górnym Śląsku ośrodek kultu maryjnego, miasto chlubiące się Bazyliką Matki Bożej Piekarskiej i Kopcem Wyzwolenia,

Piekary Śląskie – miasto, które odwiedzali polscy królowie oraz kardynał Karol Wojtyła, obecnie miejsce wielkich pielgrzymek stanowych, gromadzących setki tysięcy wiernych,

Piekary Śląskie – miasto na pograniczu kultur i krain geograficznych,

Piekary Śląskie – tu bije duchowe serce Górnego Śląska!!!

Dzieje nazwy i herbu miasta Piekary Śląskie

Po raz pierwszy nazwa „Pecare” została wymieniona w dokumencie biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, datowanym na 2 X 1277 r. Dokument wspominał o utworzeniu nowej parafii z siedzibą w Kamieniu (obejmującej w znacznej części obszar dzisiejszych Piekar). Dwa dni później wystawiono inny dokument, gdzie nazwę miejscowości podaje się już jako „Pekare”.

Czytaj dalej

Górnośląski odcinek Drogi Św. Jakuba Via Regia

Piekary Śląskie – ważne miejsce na drodze Świętego Jakuba. Górnośląski odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia rozpoczyna swój bieg od mostu na rzece Brynica w Piekarach Śląskich, która przez wiele wieków stanowiła historyczną granicę Śląska i Małopolski. Prowadzi przez malownicze, atrakcyjne przyrodniczo, historycznie i kulturowo tereny województw Śląskiego i Opolskiego. Blisko 140-kilometrowy odcinek szlaku przebiega przez…

Czytaj dalej

Geografia Piekar Śląskich

Piekary Śląskie usytuowane są w środkowej części województwa śląskiego. Graniczą od północy z gminą Świerklaniec, od wschodu z Bobrownikami i Wojkowicami, od południa z Siemianowicami Śląskimi i Chorzowem, a od zachodu z Bytomiem i Radzionkowem. Powierzchnia miasta wynosi ok. 40 km2, a zamieszkuje je nieco ponad 53 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej

Kopiec Wyzwolenia

Kopiec jest jednym z symboli Piekar Śląskich. Dziś jednak często przejeżdżamy koło niego obojętnie, czasami zatrzymamy się dla podziwiania pięknej panoramy. Znają go wszyscy, ale niewielu tak naprawdę ludzi wie, jak ogromnym wysiłkiem został wzniesiony, jak wiele ludzkiej pracy i wysiłku kosztował każdy metr jego budowy, jak wiele polskich tragedii, krwi i łez w sobie zawiera.

Czytaj dalej

Życie i działalność księdza Jana Ficka

Jan Alojzy Nepomucen Ficek (oryginalna pisownia nazwiska Fietzek) urodził się 9 V 1790 r. w Dobrzeniu Wielkim, w rodzinie drobnych rolników. Jego rodzicami byli Józef i Maria z domu Pampuch. W rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w szkole elementarnej, którą kontynuował w Strzeleczkach, w powiecie prudnickim.

Czytaj dalej

Piekary Śląskie miastem fortyfikacji

Na terenie Piekar Śląskich znajduje się jeden z najciekawszych i najstarszych odcinków Obszaru Warownego „Śląsk” (w dalszej części tekstu używamy skrótu OWŚ). Terminem tym określamy linię stałych fortyfikacji, budowaną na granicy polskiej części Śląska w latach 30. XX w.

Czytaj dalej

„Górnośląski Lipsk” – tradycje wydawnicze Piekar Śląskich

Dla mieszkańców Śląska poszukiwanie polskiego słowa pisanego stało się szczególnie istotne w momencie, gdy Śląsk przeszedł pod panowanie pruskie, a Rzeczpospolita Szlachecka zakończyła swój samodzielny byt państwowy. Pamiętano o polskich korzeniach i szukano polskiego słowa, jednak władze pruskie nie zezwalały na druk polskich książek i czasopism.

Czytaj dalej